Tabell

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Oktober 2015Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar129 0009 000
I prosent av arbeidsstyrken4,60,3
 
Sysselsette personar2 655 0003 000
I prosent av befolkninga67,9-0,1