Tabell

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
November 2014November 2015November 2014November 2015
I alt815 612790 647-2,5-3,1
Ordinær skatt til staten30 92628 794-0,1-6,9
Ordinær skatt på utvinning av petroleum56 78839 711-17,7-30,1
Særskatt på utvinning av petroleum93 36464 732-18,2-30,7
Fellesskatt til staten203 507206 163-2,61,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)27 55728 9362,95,0
Ordinær skatt til primærkommunen127 968134 9651,95,5
Medlemsavgift til folketrygda118 006127 1217,37,7
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda153 923159 2753,93,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3 57394932,5-73,4