Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 49 2015Endring i prosent
Uke 48 2015 - Uke 49 2015Uke 49 2014 - Uke 49 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks50,062,610,5
Fryst laks45,245,55,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 8024,8-1,9
Fryst laks563-4,7-4,6