Tabell

Finansieringsselskap. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer76 22875 88874 70973 569
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester3 0423 0042 9972 995
Skogbruk og tilknyttede tjenester783834832829
Fiske og fangst93818079
Fiskeoppdrett og klekkerier1 7721 7811 7361 742
Bergverksdrift og utvinning11 4221 3311 2951 287
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass13 5013 5333 4743 059
Utvinning av råolje og naturgass9891 0171 001959
Industri7 2697 6547 4576 744
Bygging av skip og båter316329331335
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning199202198202
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet1 2501 2661 2191 202
Utvikling av byggeprosjekter253264261256
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers12 07912 00211 86611 863
Varehandel, reparasjon av motorvogner10 0439 5248 9849 066
Utenriks sjøfart og rørtransport15 5975 6055 8045 701
Transport ellers og lagring110 04610 0649 9459 939
Overnattings - og serveringsvirksomhet549866879884
Informasjon og kommunikasjon1 7821 6911 6151 643
Omsetning og drift av fast eiendom1 4371 4541 4341 429
Faglig og finansiell tjenesteyting2 3842 2902 2902 295
Forretningsmessig tjenesteyting8 1757 8857 8487 937
Tjenesteytende næringer ellers3 2443 2133 1623 121