Tabell

Kredittforetak. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
1Tabellen inneholder kun de viktigste utlånstypene for den enkelte finansinstitusjonstype, summen av de ulike utlånstypene kan derfor avvike fra sum totale utlån
Totale utlån11 537 4111 515 4441 503 4651 496 828
 
Rammelån med pant i bolig265 985264 940262 074262 440
Ikke-finansielle foretak........
Finansielle foretak........
Offentlig forvaltning........
Ideelle organisasjoner0000
Husholdninger265 334264 279261 413261 794
Herav lønnstakere mv.262 387261 354258 545258 919
Utlandet651661661646
 
Nedbetalingslån med pant i bolig920 421899 647888 602884 195
Ikke-finansielle foretak16 84816 87416 97816 692
Finansielle foretak9541 0491 0491 050
Offentlig forvaltning........
Ideelle organisasjoner68687070
Husholdninger900 235879 356868 204864 058
Herav lønnstakere mv.855 041834 302823 120819 820
Utlandet2 3162 3002 3012 326
 
Andre nedbetalingslån (inkl. leiefinansiering)347 290347 213349 259347 207
Ikke-finansielle foretak107 354108 082108 635108 924
Finansielle foretak9 80510 00411 04910 192
Offentlig forvaltning204 730203 616203 475202 360
Ideelle organisasjoner2 1682 1592 1542 128
Husholdninger8 3988 2868 3138 094
Herav lønnstakere mv.1 2301 1951 1621 123
Utlandet14 83515 06715 63315 508
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.3 7153 6443 5302 986