Tabell

Statlige låneinstitutter. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
Totale utlån314 448311 800310 211306 861306 756
 
Ikke-finansielle foretak31 10030 88330 59130 35230 421
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.3940404141
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar00000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 1981 2031 2071 1961 199
Private aksjeselskaper mv.26 24826 00925 69225 43825 481
Personlige foretak1 3061 3111 3291 3441 350
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål2 3082 3202 3232 3332 351
 
Finansielle foretak819820820810810
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv.22222
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond786795795785785
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3224242424
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning52 18050 78150 75750 84250 955
Statsforvaltningen942949937947960
Kommuneforvaltningen51 23949 83249 82049 89549 995
 
Ideelle organisasjoner8 3288 2868 3018 1868 226
Ideelle organisasjoner8 3288 2868 3018 1868 226
 
Husholdninger219 720218 744217 482214 464214 136
Personlig næringsdrivende4 7454 7494 7554 7694 772
Borettslag o.l.32 45232 29832 40432 44132 489
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.182 523181 697180 323177 254176 875
Ufordelt000....
 
Utlandet2 5632 5482 5242 4712 471
Utenlandsk offentlig forvaltning..........
Utenlandske banker og finansinstitusjoner..........
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger2 5632 5482 5242 4712 471
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-263-263-263-263-263