Tabell

Banker. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
Totale utlån3 166 9643 116 7403 033 9833 050 9803 062 983
Ikke-finansielle foretak1 072 7841 071 5521 062 1121 049 8571 053 276
Statens forretningsdrift11111
Statlig eide aksjeselskaper mv.7 7078 0047 8897 6507 240
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar163167164164168
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.36 77036 32236 32435 17435 578
Private aksjeselskaper mv.991 201989 534979 773968 817971 818
Personlige foretak35 10035 70336 17836 28036 702
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 8411 8221 7821 7711 769
 
Finansielle foretak270 616254 745266 721286 270293 821
Norges Bank3 3093 7562 30120
Banker7 0923 1987 0137 28417 338
Kredittforetak170 564158 401167 837193 118188 101
Finansieringsselskaper50 25849 73849 51849 33050 632
Statlige låneinstitutter mv.101111
Finansielle holdingselskaper14 27313 95514 39113 99213 965
Verdipapirfond10 86910 77010 4337 9308 882
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond2 9202 9513 0483 0243 285
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring11 15511 82411 96711 44511 448
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser6444893240
Skadeforsikringsselskaper102106123113129
 
Offentlig forvaltning13 77915 62015 63217 65012 650
Statsforvaltningen11 27512 95912 84415 22910 484
Kommuneforvaltningen2 5042 6612 7882 4212 166
 
Ideelle organisasjoner12 59012 56112 49912 43412 375
Ideelle organisasjoner12 59012 56112 49912 43412 375
 
Husholdninger1 296 8211 301 5551 297 6331 292 4861 278 508
Personlig næringsdrivende69 45869 23568 90468 85568 615
Borettslag o.l.39 87939 75539 49439 96039 385
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 187 4781 192 5581 189 2281 183 6641 170 504
Ufordelt67774
 
Utlandet505 829466 151384 459397 630417 884
Utenlandsk offentlig forvaltning11111
Utenlandske banker og finansinstitusjoner308 132282 972202 730220 576247 641
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger197 695183 178181 727177 053170 242
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-5 455-5 444-5 073-5 347-5 531