Tabell

Kredittforetak. Balanse. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker0000
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner80 04267 97075 97662 894
Utlån til og fordringer på kunder1 527 3381 505 1981 492 1151 486 365
Sertifikater og obligasjoner224 278239 260230 646227 566
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.358358358358
Finansielle derivater167 439173 097173 367189 935
Immaterielle eiendeler405401401400
Varige driftsmidler23232323
Andre eiendeler9 7809 91210 16910 019
Sum eiendeler2 009 6651 996 2191 983 0561 977 559
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner........
Innskudd fra kunder........
Sertifikat- og obligasjonsgjeld1 510 1321 508 2361 491 2421 456 414
Andre lån290 199281 748291 653326 187
Finansielle derivater51 76253 59451 61348 433
Annen gjeld33 77831 74531 13729 968
Ansvarlig lånekapital15 29415 26014 74414 691
Sum gjeld1 901 1641 890 5841 880 3891 875 693
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital29 92729 02628 46328 463
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)42 58141 83141 20441 204
Opptjent egenkapital26 19126 24026 22226 225
Ufordelt resultat9 8028 5376 7775 975
Sum egenkapital108 500105 635102 667101 867
 
Sum gjeld og egenkapital2 009 6651 996 2191 983 0561 977 559