Tabell

Detaljomsetningsindeksen i verdi, Oktober 2015. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
 Oktober 2015Vekt Oktober 2015Endring i prosent
 Oktober 2014-Oktober 2015August 2014-oktober 2014-august 2015-oktober 2015Januar 2014-oktober 2014-januar 2015-oktober 2015
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner147,4100,03,73,13,2
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt160,239,95,54,73,2
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler155,737,25,44,72,9
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger157,44,63,72,71,5
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin158,03,13,11,70,9
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner120,89,9-4,7-1,5-1,7
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger125,71,24,10,40,2
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger142,518,12,22,03,2
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer132,20,96,1-1,5-1,7
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer168,36,15,15,65,1
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater122,53,3-0,6-1,41,1
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler139,35,91,01,64,6
47.591 Butikkhandel med møbler149,44,13,12,67,2
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger116,54,64,34,37,3
47.61 Butikkhandel med bøker81,20,82,00,72,1
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr159,42,79,77,59,6
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger134,817,85,52,43,9
47.71 Butikkhandel med klær133,07,05,21,24,1
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer125,61,31,6-1,12,3
47.721 Butikkhandel med skotøy132,51,12,5-0,62,3
47.73 Butikkhandel med apotekvarer143,54,36,56,06,1
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler158,31,08,74,30,2
47.761 Butikkhandel med blomster og planter102,81,09,43,84,7
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger162,82,23,3-0,22,0
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted234,93,98,19,513,6
47.91 Postordrehandel og handel via Internett251,03,57,08,913,8
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers163,50,517,513,612,8