Tabell

Investeringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 2015Endring i prosent
1. kvartal 2015 / 4. kvartal 20142. kvartal 2015 / 1. kvartal 20153. kvartal 2015 / 2. kvartal 2015
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft211,3201,6194,11,5-4,6-3,7
Utvinning og rørtransport227,4217,3203,72,3-4,4-6,3
Industri og bergverksdrift102,6103,1113,4-17,30,510,0
Bergverksdrift117,6117,4110,9-47,3-0,2-5,5
Industri102,3103,0114,3-13,70,711,0
Kraftforsyning277,7259,3268,915,9-6,63,7