Tabell

Årlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
20112012201320142015
Utvinning og rørtransport147 680173 482211 883214 3100
Utvinning av råolje og naturgass i alt147 210173 145208 638209 7730
Leting og konseptstudier27 39926 99033 90434 3250
Feltutbygging37 47551 98463 22572 7260
Varer21 16124 36727 46331 7630
Tjenester8 07715 94123 10122 6540
Produksjonsboring8 23711 67612 66118 3090
Felt i drift75 51389 024105 09690 0640
Varer5 2948 6029 2908 4090
Tjenester30 92836 55239 84934 0300
Produksjonsboring39 29143 87055 95747 6240
Landvirksomhet5 4344 1303 6094 5130
Nedstengning og fjerning1 3901 0172 8048 1450
Rørtransport4693373 2454 5380