Tabell

Sjøfiske etter laks og sjøaure.
KiloProsentTal
20152014 - 20152010 - 20152015
Fangst i alt236 90310-1258 125
Laks i alt233 0779-1156 237
Under 3 kg46 328-36-2520 769
3-7 kg138 377502129 934
7 kg og over48 3721-435 534
Sjøaure3 82622-541 888