Tabell

Sjøfiske etter laks og sjøaure. Tonn og 1 000 stk
Tonn1 000 stk
201320142015201320142015
I alt195216237436058
Laks i alt192213233425956
Under 3 kg267346123221
3-7 kg11192138242130
7 kg og over554848656
Sjøaure234112