Tabell

Fiske etter rømd oppdrettsfisk. Fangst, etter vektklasse og fylke. Kg
Fangst i altLaksSjøaure
I altUnder 3 kgLaks 3-7 kgLaks 7 kg og over
20137 0176 9311 5024 3121 11786
20144 7064 5811 1573 035389125
201566 84066 8262 24324 89739 68614
 
2015
Rogaland::::::
Hordaland64 89864 8861 67923 62539 58212
Sogn og Fjordane531531187319250
Møre og Romsdal::::::
Sør-Trøndelag000000
Nord-Trøndelag2782784622570
Nordland53353310542080
Troms Romsa530530176290640