Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Oktober 2015Oktober 2014 - Oktober 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt783-0,8
Bilbensin990,0
Autodiesel3470,3
Andre mellomdestillat134-13,0
Parafinprodukt1418,5
Tungolje2-80,0
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt25918,0