Tabell

Folkemengd og endringane i kvartalet
3. kvartal 20153. kvartal 2014Endringar frå tilsvarande periode året før
Antal
Folketalet ved inngangen av kvartalet5 189 4355 137 67951 756
Fødde15 96215 579383
Døde9 3719 747-376
Fødselsoverskot6 5915 832759
Innvandring20 48421 111-627
Utvandring11 0768 1712 905
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring9 40812 940-3 532
Folkevekst15 99918 772-2 773
Folketalet ved utgangen av kvartalet5 205 4345 156 45148 983