Tabell

Banker. Innskudd etter innskyternæring. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer733 224736 072746 304725 738
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester16 18416 25616 13316 440
Skogbruk og tilknyttede tjenester1 8001 6501 6321 599
Fiske og fangst6 9276 9357 1147 500
Fiskeoppdrett og klekkerier5 7596 2116 3206 339
Bergverksdrift og utvinning19 4288 2659 5548 060
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass18 3745 9716 8956 026
Utvinning av råolje og naturgass19 74220 53926 67625 312
Industri54 66053 51457 80249 493
Bygging av skip og båter7 0336 4737 4366 373
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning18 43820 37924 98421 305
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet3 7243 8813 7593 586
Utvikling av byggeprosjekter15 19114 84815 16214 664
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers35 30934 65935 19034 666
Varehandel, reparasjon av motorvogner69 08164 17761 28458 984
Utenriks sjøfart og rørtransport126 18426 76124 51427 600
Transport ellers og lagring142 73240 76539 38339 506
Overnattings - og serveringsvirksomhet6 6407 2086 5446 014
Informasjon og kommunikasjon31 08929 11228 41027 958
Omsetning og drift av fast eiendom133 754142 731144 662137 318
Faglig og finansiell tjenesteyting96 57698 28297 847102 277
Forretningsmessig tjenesteyting27 49827 97927 34828 294
Tjenesteytende næringer ellers97 10099 47797 65696 427