Tabell

Banker. Innskudd etter innskytersektor. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
Totale innskudd3 300 0753 384 9173 329 3743 193 682
 
Ikke-finansielle foretak623 154624 331636 877616 321
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.43 07239 80550 23746 046
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1 8701 9051 8891 939
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.20 08521 08621 50120 490
Private aksjeselskaper mv.532 288535 528536 608522 327
Personlige foretak16 89316 79217 24516 093
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål8 9209 1739 3779 399
 
Finansielle foretak182 954199 303177 799200 821
Norges Bank728352233
Banker26 44331 02224 31138 435
Kredittforetak23 67031 56620 91624 095
Finansieringsselskaper3 0472 9733 9813 215
Statlige låneinstitutter mv.5 2486 8797 1936 683
Finansielle holdingselskaper6 8916 1186 3055 893
Verdipapirfond40 58640 85140 07540 549
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond3 2203 4553 5054 736
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring47 52043 35142 49346 904
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser21 75127 58524 05825 593
Skadeforsikringsselskaper4 5075 4204 9094 485
 
Offentlig forvaltning114 471111 257132 469125 656
Statsforvaltningen26 24828 43836 57925 299
Kommuneforvaltningen88 22482 81995 891100 358
 
Ideelle organisasjoner64 97566 24964 89265 214
Ideelle organisasjoner64 97566 24964 89265 214
 
Husholdninger1 070 6661 076 6561 077 2491 086 860
Personlig næringsdrivende33 52534 15133 78533 587
Borettslag o.l.11 56911 34010 75010 617
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 025 4441 031 0361 032 5891 042 530
Ufordelt127129124126
 
Utlandet1 243 4761 306 7621 239 7341 098 474
Utenlandsk offentlig forvaltning3 22915 17114 33312 090
Utenlandske banker og finansinstitusjoner1 060 4021 134 2771 073 384939 023
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger179 845157 314152 017147 361
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.379358354336