Tabell

Kredittforetak. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer182 253182 939181 898182 880
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester1 5211 4721 4441 414
Skogbruk og tilknyttede tjenester180181180180
Fiske og fangst456451449446
Fiskeoppdrett og klekkerier497495488489
Bergverksdrift og utvinning1191189189190
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12 0042 2182 2042 407
Utvinning av råolje og naturgass1111
Industri901900902911
Bygging av skip og båter53525248
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning2 9813 0003 0023 608
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet2 4162 4112 4072 396
Utvikling av byggeprosjekter6 9257 2527 4217 241
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers4 1354 0694 0624 048
Varehandel, reparasjon av motorvogner2 7472 7122 6202 571
Utenriks sjøfart og rørtransport112 65613 30213 19813 481
Transport ellers og lagring135 88636 10936 11636 155
Overnattings - og serveringsvirksomhet872597625596
Informasjon og kommunikasjon728719709705
Omsetning og drift av fast eiendom89 77390 04487 07489 424
Faglig og finansiell tjenesteyting5 0004 6806 5564 734
Forretningsmessig tjenesteyting3 0583 0343 1402 820
Tjenesteytende næringer ellers9 2729 0519 0609 016