Tabell

Statlige låneinstitutter. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015Mai 2015
Totale utlån311 800310 211306 861306 756307 551
 
Ikke-finansielle foretak30 88330 59130 35230 42130 509
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.4040414141
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar00000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 2031 2071 1961 1991 204
Private aksjeselskaper mv.26 00925 69225 43825 48125 573
Personlige foretak1 3111 3291 3441 3501 342
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål2 3202 3232 3332 3512 349
 
Finansielle foretak820820810810806
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv.22222
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond795795785785781
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2424242424
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning50 78150 75750 84250 95550 868
Statsforvaltningen949937947960966
Kommuneforvaltningen49 83249 82049 89549 99549 902
 
Ideelle organisasjoner8 2868 3018 1868 2268 249
Ideelle organisasjoner8 2868 3018 1868 2268 249
 
Husholdninger218 744217 482214 464214 136214 901
Personlig næringsdrivende4 7494 7554 7694 7724 794
Borettslag o.l.32 29832 40432 44132 48932 684
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.181 697180 323177 254176 875177 424
Ufordelt00....0
 
Utlandet2 5482 5242 4712 4712 481
Utenlandsk offentlig forvaltning..........
Utenlandske banker og finansinstitusjoner..........
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger2 5482 5242 4712 4712 481
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-263-263-263-263-263