Tabell

Finansieringsselskap. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015Mai 2015
Totale utlån148 155146 168144 078142 809140 123
 
Ikke-finansielle foretak69 41068 25467 13167 91165 655
Statens forretningsdrift22222
Statlig eide aksjeselskaper mv.592538534564548
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar101110112112113
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.844783781798795
Private aksjeselskaper mv.66 75765 90264 79065 49763 251
Personlige foretak1 070874870894902
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål4444424444
 
Finansielle foretak196191180205196
Norges Bank22222
Banker6363626669
Kredittforetak10011
Finansieringsselskaper2724183826
Statlige låneinstitutter mv.33311
Finansielle holdingselskaper33333
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond11111
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring6766636465
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser33333
Skadeforsikringsselskaper2625242625
 
Offentlig forvaltning2 4262 3822 3702 4242 428
Statsforvaltningen670652649675685
Kommuneforvaltningen1 7561 7301 7221 7501 742
 
Ideelle organisasjoner294269256263260
Ideelle organisasjoner294269256263260
 
Husholdninger59 08658 64958 29757 66057 444
Personlig næringsdrivende5 9885 9905 9965 9785 908
Borettslag o.l.196196187182165
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.52 90252 46452 11451 50051 370
Ufordelt..........
 
Utlandet17 47116 90516 35515 04914 649
Utenlandsk offentlig forvaltning22222
Utenlandske banker og finansinstitusjoner3 4533 4533 4533 4533 452
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger14 01513 45012 90111 59411 195
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-728-482-512-703-509