Tabell

Banker. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015Mai 2015
Totale utlån3 116 7463 033 9833 050 9803 062 9832 971 049
Ikke-finansielle foretak1 071 5001 062 1121 049 8571 053 2761 053 480
Statens forretningsdrift11111
Statlig eide aksjeselskaper mv.8 0047 8897 6507 2407 571
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar167164164168167
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.36 32236 32435 17435 57835 495
Private aksjeselskaper mv.989 482979 773968 817971 818970 909
Personlige foretak35 70336 17836 28036 70237 505
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 8221 7821 7711 7691 832
 
Finansielle foretak254 745266 721286 270293 821288 241
Norges Bank3 7562 301200
Banker3 1987 0137 28417 3388 454
Kredittforetak158 401167 837193 118188 101189 129
Finansieringsselskaper49 73849 51849 33050 63249 011
Statlige låneinstitutter mv.11111
Finansielle holdingselskaper13 95514 39113 99213 96518 614
Verdipapirfond10 77010 4337 9308 8829 040
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond2 9513 0483 0243 2852 878
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring11 82411 96711 44511 44810 986
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4489324046
Skadeforsikringsselskaper10612311312984
 
Offentlig forvaltning15 62015 63217 65012 65015 696
Statsforvaltningen12 95912 84415 22910 48413 193
Kommuneforvaltningen2 6612 7882 4212 1662 503
 
Ideelle organisasjoner12 56112 49912 43412 37512 220
Ideelle organisasjoner12 56112 49912 43412 37512 220
 
Husholdninger1 301 5561 297 6331 292 4861 278 5081 253 777
Personlig næringsdrivende69 23568 90468 85568 61568 827
Borettslag o.l.39 75539 49439 96039 38539 101
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 192 5591 189 2281 183 6641 170 5041 145 842
Ufordelt77747
 
Utlandet466 151384 459397 630417 884352 436
Utenlandsk offentlig forvaltning11111
Utenlandske banker og finansinstitusjoner282 972202 730220 576247 641183 803
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger183 178181 727177 053170 242168 631
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-5 387-5 073-5 347-5 531-4 801