Tabell

Banker. Balanse. Millioner kroner
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker44 897165 97192 46381 069
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner983 366970 802998 330908 347
Utlån til og fordringer på kunder2 624 8052 610 2052 586 2992 565 010
Sertifikater og obligasjoner579 086577 620567 173563 172
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.177 930177 938176 940174 454
Finansielle derivater354 974359 266337 069303 386
Immaterielle eiendeler9 4259 4979 5369 552
Varige driftsmidler10 84710 87510 83810 922
Andre eiendeler99 105119 316117 59196 327
Sum eiendeler4 884 4345 001 4904 896 2404 712 240
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner1 111 7781 198 9751 121 6241 005 096
Innskudd fra kunder2 188 2982 185 9422 207 7502 188 586
Sertifikat- og obligasjonsgjeld626 654628 562644 688608 373
Andre lån49 59947 05837 30749 481
Finansielle derivater350 973360 106320 771305 330
Annen gjeld128 429153 889141 365140 669
Ansvarlig lånekapital71 38570 90469 26668 108
Sum gjeld4 527 1154 645 4364 542 7714 365 643
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital63 98963 99063 98959 649
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)42 46142 31142 26142 162
Opptjent egenkapital224 698225 091225 068225 803
Ufordelt resultat26 17124 66222 15118 984
Sum egenkapital357 319356 055353 468346 597
 
Sum gjeld og egenkapital4 884 4345 001 4904 896 2404 712 240