Tabell

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015Mai 2015
Totalt varekonsum-0,6-0,70,11,1-2,2
Mat, drikkevarer og tobakk-0,81,7-0,30,8-3,3
Elektrisitet og brensel2,6-4,2-2,83,96,5
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-1,91,8-1,71,0-0,7
Andre varer-0,5-2,91,80,9-3,5