Tabell

Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
Alle siktede i utgangsårUten tilbakefallMed tilbakefall
Alle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og over
2009
Alle typer lovbrudd75 4633 7836 26420 05124 03221 33341 4572 2032 8519 63312 47614 29434 0061 5803 41310 41811 5567 039
¬ Forbrytelser31 0692 0153 2009 14210 4676 24512 8929831 1013 2664 1483 39418 1771 0322 0995 8766 3192 851
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven25 7481 9662 7717 3358 5895 08710 5639619532 5873 3752 68715 1851 0051 8184 7485 2142 400
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet58454820320412423001369777135453513412753
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann5034471851739419001263635231343512211042
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet (§128 og 132 inkludert)81111831304001614194110121711
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred275515357684611523242425191602829334327
¬¬¬¬ Rasediskriminering000000000000000000
¬¬¬¬ Innbrudd24346385466399319162123141502722334325
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred (§135-138, 140 og 145,1.ledd inkludert)3251532722483251017002
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse6 032522801 9962 5541 1501 97422756118244424 058302051 3851 730708
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann3393106518324541561611
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann32192263191221131370150
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)5 018202651 7472 0479391 4965695065893273 522151961 2411 458612
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)615091413401252030139117464120810222379
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse3344196155782382161112629620354316
¬¬¬ Falsk forklaring950102734245804172215370610129
¬¬¬ Falsk anklage94233936143711101510571229214
¬¬¬ Pengefalsk631110430010201100
¬¬¬ Dokumentfalsk892108515739724333033451135107562751106262136
¬¬¬ Seksualforbrytelser1 12010210420431539575056491082293083704655968687
¬¬¬¬ Voldtekt1451815374728836919321762126181511
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk910503400202510301
¬¬¬¬ Incest601122601122000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn362406098818322324194961701391641492013
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år54135213214374112191161112
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år16723313337431161412223137519191166
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år14142463311964332618147712137135
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang12000481000037200011
¬¬¬¬ Pornografi68241121305422814281402372
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelse (§200-201 inkludert)518412452160241370241829117182148176234359
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold1621417756510804114845541062720
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet1 8151611724216154466136241922002181 20299131329415228
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred4 7473747081 6231 1878552 4331912756776806102 314183433946507245
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse3 2553385439217786751 7861742374154664941 469164306506312181
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse1 341271626593591345431138239179767981612442018058
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse910323510013400310
¬¬¬¬ Drapsforsøk230069813002561000442
¬¬¬¬ Drap2400412822004108200020
¬¬¬¬ Uaktsomt drap460216171133001013101302641
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred (§237-238 inkludert)4981141016315076131831743
¬¬¬ Ærekrenkelse3019025425150244540010
¬¬¬ Underslag415533180102952892191257172126314553123
¬¬¬ Tyveri4 6554837341 2831 4656901 2912162233533041953 3642675119301 161495
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 2823023145666714298071501162031941441 475152198363477285
¬¬¬¬ Grovt tyveri1 70212924951861419232251619778351 38078188421536157
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy671521711991806916215465332165093712514614853
¬¬¬ Utpressing og ran2972959134591652881913424521511154612
¬¬¬¬ Utpressing1021313220000801313
¬¬¬¬ Ran1671444703272426952143123861275
¬¬¬¬ Grovt ran1038125524420129808371046164
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran17526226301021122520
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 74019253028465481 062109152488403678916150358145
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold4300319212600112131700278
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)1 7886263244412411568943411262031269889428519823811558
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk1 7035903124202321498623281241951249184126218822510858
¬¬¬¬ Grovt skadeverk8536122197321328275323101370
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet000000000000000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking948241282433641892628486099476861680183265142
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking785201082162941472036425374285821466163220119
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking5900142520280041014310010156
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking1044201345223126315573214103017
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot straffeloven10002261000226000000
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven3 599333891 5581 2074121 236141365403801662 363192531 018827246
¬¬¬ Narkotika, bruk2 308253161 12066018781510109406214761 49315207714446111
¬¬¬ Narkotika, besittelse1 27567343453922341132713216188864346302378135
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven16204821010252610230
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift590002732350001421240001311
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven1250005174810002853440002321
¬¬ Forbrytelse mot tolloven52008182631004111621004710
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven1100353300210800143
¬¬ Forbrytelse mot andre lover (Militær Straffelov inkludert)1 4751640238570611943812133339451532828105231160
¬ Forseelser44 3941 7683 06410 90913 56515 08828 5651 2201 7506 3678 32810 90015 8295481 3144 5425 2374 188
¬¬ Forseelse mot straffeloven10 3171 5871 6542 3642 2592 4535 9981 1161 0351 2141 1271 5064 3194716191 1501 132947
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)27610473601524139563033515137484327109
¬¬¬ Naskeri5 0861 2201 0915758531 3473 1058907293353657861 981330362240488561
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred2 4451141229757384961 34375584614173321 1023964514321164
¬¬¬ Telefonsjikane24039203268811312513163146109147163735
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven (kapittel 42 inkludert)2 2701103487225855051 2807020536930932799040143353276178
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven28 0911321 2006 7839 41810 55818 525766044 0865 9467 8139 566565962 6973 4722 745
¬¬¬ Promillekjøring2 5651496417691 1051 677127359454836888022282315269
¬¬¬Annet, forseelse mot veitrafikkloven (§3, 6 og 24,1.ledd inkludert)25 5261311 1516 1428 6499 45316 848755773 7275 4926 9778 678565742 4153 1572 476
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven300201200101100100
¬¬ Forseelse mot politivedtektene1 6524347865902381 04911547938716760331930720371
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift74002284447002202527000819
¬¬ Forseelse mot tolloven7990670265458607054419036819201267590
¬¬ Forseelse mot alkoholloven991082529222158625048333157873660341966571
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven390011226360011124300012
¬¬ Forseelse mot andre lover (Militær Straffelov inkludert)2 42845883727711 1521 67627432074909097521845165281243