Tabell

Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2014
Alle typer lovbrudd81 19867 91413 2842 1074 3529 42611 24711 35116 81313 7157 5554 632
¬ Forbrytelser36 80630 9975 8091 2222 3694 7135 8735 8508 2395 5282 339673
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven28 61724 2344 3831 1611 6973 3324 4104 6176 6624 4141 803521
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet101000001000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode110000000100
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene110000000100
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste1073000203131
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste1073000203131
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet86466120313481281551601771115517
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann745554191945117141129145965013
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann101911043101225271253
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming13130001243300
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet532000022001
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred3252745152323741387139150
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering550400010000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)000000000000
¬¬¬¬ Innbrudd3012534843283337376939150
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred19163544402000
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse8 7287 5711 157273191 0771 6251 5792 2141 28852772
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann4432127326612512
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann1082300003013
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)7 3086 328980173059811 3991 2911 7721 03345555
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)899820790254124181293189488
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse4673838409409610113461224
¬¬¬ Falsk forklaring122903239102423301931
¬¬¬ Falsk anklage59441518989101112
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage22166034321711
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage37289155579401
¬¬¬ Pengefalsk624001113000
¬¬¬ Dokumentfalsk1 0088231857741261381682471536629
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument9137491641651161291472281426025
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument70531708981914462
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk25214611125702
¬¬¬ Seksualforbrytelser1 2551 2371813013711211714824017810390
¬¬¬¬ Voldtekt1501464137202230351193
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk12120103042101
¬¬¬¬ Incest13121701013001
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn4274234538056494671361719
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år6968112853812858
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år18318033237151313381898
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år1751750935363325211033
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang15150100006341
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år101100112183671220914
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd2382335241814163143472124
¬¬¬¬ Pornografi108105312115410252489
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser19119107310201943363518
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold3793077230123260132104288
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap321000001110
¬¬¬¬ Bortføring av barn1174000135200
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold345280651010295412096278
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold13112002123500
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold770200113000
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet1 8031 6611428014417719927038732917443
¬¬¬¬ Trusler1 7041 5721327913916019525335830717043
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse928390517417281920
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet761100001320
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred4 1433 595548156265583693605821602295123
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse2 8192 34947012119933740738157447722499
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse1 1451 083622965224260207200975211
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse16160012327100
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse4843500665125104
¬¬¬¬ Drapsforsøk353322027214530
¬¬¬¬ Drap31274104569411
¬¬¬¬ Uaktsomt drap373430074141047
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred12102301111311
¬¬¬ Ærekrenkelse3010202230101210
¬¬¬ Underslag349220129997452467847295
¬¬¬¬ Simpelt underslag25916099976447354732153
¬¬¬¬ Grovt underslag90603002105113115142
¬¬¬ Tyveri5 4984 3881 1102703936218038611 35487425468
¬¬¬¬ Simpelt tyveri3 0672 22084717521529841447571751019964
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager164148164111421224135142
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk1 6401 084556879211722527941026512540
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte128100281017221024261450
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus3725121234710820
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon856025328136512531
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel96831319121518261320
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant312562151054310
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe43321112107144410
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri928210553118351771
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri75158117021601021111031491463920
¬¬¬¬ Grovt tyveri1 9371 71422383125238310312531295403
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager33931326424405449996270
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte424381432640517679954890
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus9077130061217361900
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon84813258696191010
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel168160856161730593050
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri8327021302347119142131223126183
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy49445440125385797410669151
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil354317374386455587447131
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel262600225210410
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy1141113813191914221810
¬¬¬ Utpressing og ran293278151742685747451322
¬¬¬¬ Utpressing10100002221210
¬¬¬¬ Ran1931849173650362423601
¬¬¬¬ Grovt ran847860516182021211
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran660010110300
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 6331 16047324226217229848239613839
¬¬¬¬ Bedrageri1 2198373822019491362273632849328
¬¬¬¬ Grovt bedrageri1761383811821344646145
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri786612014818251390
¬¬¬¬ Utroskap633000122100
¬¬¬¬ Grov utroskap51492000021619104
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.110000010000
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap10266363116143033122
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold363240001612863
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold363240001612863
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)1 2071 11394341149162171138120842814
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk1 1351 04491324145152160127113762612
¬¬¬¬ Grovt skadeverk716831741011116822
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet110000001000
¬¬¬ Åger og lykkespill000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold660100010121
¬¬¬ Heleri og hvitvasking86175410754373118159234153733
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking7927009254370111146205142673
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking665412003613281060
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking303000101100
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven6 0234 9021 121576581 3081 25996199255320233
¬¬¬ Narkotika, bruk3 7332 97276139561976832547466232764
¬¬¬ Narkotika, besittelse2 1931 847346179432441240050130911917
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven97831413815142512712
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift3124700011111161
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov880003500000
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven2232022100021151835125
¬¬¬ Manglende selvangivelse11110380001627402611
¬¬¬ Skattesvik11097130000524422514
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven220000100100
¬¬ Forbrytelse mot tolloven147140700813284239161
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)135130500613264035141
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven12102002022420
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven12120000205401
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)220000100100
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)220000002000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven880000103301
¬¬ Forbrytelse mot andre lover1 7451 4752704146218123247642426191
¬ Forseelser44 39236 9177 4758851 9834 7135 3745 5018 5748 1875 2163 959
¬¬ Forseelse mot straffeloven9 9357 0802 8557889861 0611 2721 2151 6771 422852662
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)191171207132252010131352
¬¬¬ Naskeri4 4042 3532 051547585292354418703629431445
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred2 8312 52530679107369576477516387197123
¬¬¬ Telefonsjikane15011337171066102247257
¬¬¬ Sjøfartsforseelse5453116417131255
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven2 3051 8654407324636531529341033418980
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven26 62122 8473 774518312 8162 9803 1395 2775 3173 4462 764
¬¬¬ Promillekjøring3 2102 708502036301421397681602451321
¬¬¬ Uten gyldig førerkort5 2174 696521183543575407011 2041 082570391
¬¬¬ Ulovlig hastighet8 0107 0769342289269991 0371 6691 8231 007519
¬¬¬ Personskade1 2238593642040132111111184180169276
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven8 9617 5081 453113731 1009098931 5391 6301 2491 257
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven220010010000
¬¬¬ Drukkenskap220010010000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 5642 40515933142659255050030111942
¬¬¬ Demonstrasjon633000120012
¬¬¬ Urinering1 1811 15130061492932832431355715
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene1 3771 2511263252772982652571666125
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift13111615000163547375
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov550000202100
¬¬ Forseelse mot tolloven1 3851 2301550253105176380353205111
¬¬¬ Smugling (forseelse)1 12099412602398612730829117295
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare330000010110
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven262233290014194872613216
¬¬ Forseelse mot alkoholloven6075031042431931198261504314
¬¬¬ Omsetting (forseelse)14122000233321
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)18180010124352
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven5754731022421931167754443611
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven383800003361583
¬¬ Forseelse mot andre lover3 1042 6914134189164300329636681506358