Tabell

Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
I altIngen medskyldige1 medskyldig2 medskyldige3 medskyldige4 eller flere medskyldige
2014
Alle aldre 5 år og over81 19874 0634 2221 519707687
5-14 år2 1071 182383207127208
15-17 år4 3523 54042321710963
18-20 år9 4268 41954824412095
21-24 år11 24710 10171125610772
25-29 år11 35110 3865842178678
30-39 år16 81315 5828282239486
40-49 år13 71513 0065121074149
50-59 år7 5557 287186381826
60 år og over4 6324 5604710510