Tabell

Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2014
Alle typer lovbrudd176 208151 37724 8312 8928 13719 59326 06527 44241 88530 76213 1836 249
¬ Forbrytelser91 85578 99512 8601 6984 77011 21514 80015 58923 14514 8664 6811 091
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven65 68556 4889 1971 6053 3097 2859 89511 22917 25211 0273 261822
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet321000012000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode110000000100
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene110000000100
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste14113001313231
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste14113001313231
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet2 3341 9893452718630737644953230612625
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 4491 161288191192222552723051608215
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann7587094985972105151196123368
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming114108608121024292281
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet13112001622101
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred859770895866115125104227130331
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.101000001000
¬¬¬¬ Rasediskriminering770400210000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)734000105100
¬¬¬¬ Innbrudd747666814759998298207123311
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred97943771640514620
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse18 27216 0592 213334772 0323 2353 3945 0113 023962105
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann4733147326712712
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann1394300103033
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)16 19314 2021 991234551 8852 8762 9704 3782 66285787
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)1 2801 1721080269186262408269768
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse739643960177616615521085255
¬¬¬ Falsk forklaring70850720131025811332311664811
¬¬¬ Falsk anklage119902919221422232062
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage6750170316711101361
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage52401216671113701
¬¬¬ Pengefalsk20128002447300
¬¬¬ Dokumentfalsk2 1381 63150778518926432159749913937
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument1 7941 33346117116322924348345012331
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument187159280101619356824114
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk1571391864101643462552
¬¬¬ Seksualforbrytelser2 1212 08338142185182189233450404180156
¬¬¬¬ Voldtekt236226101492832505728126
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk15150106042101
¬¬¬¬ Incest484447012616538
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn568557115691755762113573126
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år8785213964101612710
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år230223732441916185421179
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år25124921138503734432477
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang6767010033322071
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år1981971122211171440431227
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd45544692941303855761004244
¬¬¬¬ Pornografi2372343131513101456831815
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser29729709718302558675528
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold6835731103325551062491824812
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap321000001110
¬¬¬¬ Bortføring av barn15105000237300
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold635533102132350982311704712
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold23212002247800
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold770200113000
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet2 9722 75621610523529033948067456123751
¬¬¬¬ Trusler2 8132 61419910422626832844163452923251
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse1481331509221039382730
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet1192100102520
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred7 8646 9688962485521 1891 3211 2391 6541 061443157
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse6 1515 3448072074698919569341 314893359128
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse1 4971 4306733822733332842811366114
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse17170012427100
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse706010009108167146
¬¬¬¬ Drapsforsøk423934027218630
¬¬¬¬ Drap322841045610411
¬¬¬¬ Uaktsomt drap403730075251047
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred15132301113411
¬¬¬ Ærekrenkelse3313202230101420
¬¬¬ Underslag71456814691385105145124188369
¬¬¬¬ Simpelt underslag3542401149117457498350165
¬¬¬¬ Grovt underslag360328320211489641138204
¬¬¬ Tyveri15 73112 9132 8183938261 6802 2912 4894 6502 702551149
¬¬¬¬ Simpelt tyveri8 9726 7022 2702754487091 1781 4512 7071 636431137
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager3983475141838565511586242
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk4 1322 6771 4551421562244687361 34769927090
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte4813988316445163981346681
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus2452242112123836955272
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon200158423717223021422263
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel5284765234162977914983122
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant7462123611171019710
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe15213616352840111022510
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri334306285812334713773181
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri2 4281 918510291282373653596475438436
¬¬¬¬ Grovt tyveri5 1134 6644491022537508407791 501798873
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager84179249447141130109227172110
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte1 3721 273993080248332241277141230
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus2352122301153246845430
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon1461433309181516381730
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel4404241651343485317098100
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri2 0791 82025933103285283314705316373
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy1 6461 5479916125221273259442268339
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 2131 12687799174191204322181269
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel75732043157321310
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy35834810922446748887460
¬¬¬ Utpressing og ran644622224813414612181812643
¬¬¬¬ Utpressing18180004421610
¬¬¬¬ Ran51550015461281199456561312
¬¬¬¬ Grovt ran938760521202023211
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran18171212331510
¬¬¬ Bedrageri og utroskap4 4013 42397830721894971 1451 37882520065
¬¬¬¬ Bedrageri2 8061 995811266916641158681457111647
¬¬¬¬ Grovt bedrageri1 2371 148891118565024601454311
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri10892160141526332090
¬¬¬¬ Utroskap14113000134510
¬¬¬¬ Grov utroskap74713000032230145
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.1082000323200
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap152985431111234252172
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold66624000382118115
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold66624000382118115
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)3 4153 15526046636063255642549136010025
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk3 1152 8672484473445624843814423409520
¬¬¬¬ Grovt skadeverk299287121916707244482055
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet110000001000
¬¬¬ Åger og lykkespill000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold990100010241
¬¬¬ Heleri og hvitvasking2 5642 2712939931743154488465441287
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking2 3942 1172779931693034237575181157
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking1581451300510248521130
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking1293000214500
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven22 06718 8743 193881 4353 7944 5103 8104 8032 72982177
¬¬¬ Narkotika, bruk13 90311 8012 102651 1752 7513 0212 3182 6711 43543433
¬¬¬ Narkotika, besittelse7 8776 8331 044212541 0191 4391 4402 0411 26637027
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven287240472624505291281717
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift179162170016195854347
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov12120003900000
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven85377182001255320331418176
¬¬¬ Manglende selvangivelse220202180013947935116
¬¬¬ Skattesvik60854860000184414821512459
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven25214000408661
¬¬ Forbrytelse mot tolloven23322211001033526250251
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)218209900832506045221
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven15132002122530
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven16160000208501
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)220000100100
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)220000002000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven12120000106401
¬¬ Forbrytelse mot andre lover2 8102 450360526121320426759687359107
¬ Forseelser84 35372 38211 9711 1943 3678 37811 26511 85318 74015 8968 5025 158
¬¬ Forseelse mot straffeloven25 97420 3335 6411 0611 6542 6283 6063 8355 9024 3281 978982
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)4093684197506847416127144
¬¬¬ Naskeri9 8355 9533 8827138766169751 1962 3451 669861584
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred8 2537 5307231122531 0351 5411 4191 8621 298533200
¬¬¬ Telefonsjikane3673066133148163883976810
¬¬¬ Sjøfartsforseelse929111756201621106
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven7 0186 0859331054548961 0211 1211 5351 216492178
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven45 46840 2965 172761 4514 5005 7736 0829 9639 0375 1203 466
¬¬¬ Promillekjøring7 4146 49891601016661 0661 1011 8221 397795466
¬¬¬ Uten gyldig førerkort12 15811 219939356209381 6951 8313 0512 4411 025522
¬¬¬ Ulovlig hastighet10 2039 1271 0762591 1271 3351 4422 1772 3121 163586
¬¬¬ Personskade1 6021 1674352254181142154258247218326
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven14 09112 2851 806176171 5881 5351 5542 6552 6401 9191 566
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven440011020000
¬¬¬ Drukkenskap440011020000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene4 3874 09329447168494489092657322867
¬¬¬ Demonstrasjon1046001130014
¬¬¬ Urinering1 4601 42040091903483413001757819
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene2 9172 66924846249359554662639814944
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift31327637000927861106318
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov990001205100
¬¬ Forseelse mot tolloven1 7631 5921711369160235476430264125
¬¬¬ Smugling (forseelse)1 3471 2121350346131155373330206103
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare440000010120
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven4123763610232979103995622
¬¬ Forseelse mot alkoholloven71760810934720214110182715218
¬¬¬ Omsetting (forseelse)16142001233322
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)21210010125552
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven6805731073462011389674634514
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven7878000033849123
¬¬ Forseelse mot andre lover5 6405 093547491402936276781 2921 297785479