Tabell

Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosent
Lovbrudd etterforsketLovbrudd etterforsket. Oppklaringsprosent
2014
Alle typer lovbrudd349 32550
¬ Forbrytelser236 72037
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven206 31130
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet2 68086
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 57591
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet (§128 og 132 inkludert)1 10579
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred3 22223
¬¬¬¬ Rasediskriminering1729
¬¬¬¬ Innbrudd3 00921
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred (§135-138, 140 og 145,1.ledd inkludert)19642
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse22 66477
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann7845
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann3936
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)20 28377
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)1 12585
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse1 13964
¬¬¬ Falsk forklaring94576
¬¬¬ Falsk anklage37032
¬¬¬ Pengefalsk13512
¬¬¬ Dokumentfalsk3 63257
¬¬¬ Seksualforbrytelser4 04451
¬¬¬¬ Voldtekt97922
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.0..
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs0..
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk8019
¬¬¬¬ Incest7264
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn77770
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år14659
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år32666
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år30579
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang12653
¬¬¬¬ Pornografi31873
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelse (§200-201 inkludert)1 69255
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold2 63727
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet6 62847
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred14 54356
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse11 82856
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse2 42652
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse1486
¬¬¬¬ Drapsforsøk5182
¬¬¬¬ Drap3394
¬¬¬¬ Uaktsomt drap4493
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred (§237-238 inkludert)14757
¬¬¬ Ærekrenkelse45233
¬¬¬ Underslag1 42657
¬¬¬ Tyveri110 96712
¬¬¬¬ Simpelt tyveri71 08712
¬¬¬¬ Grovt tyveri33 51711
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy6 36323
¬¬¬ Utpressing og ran1 19131
¬¬¬¬ Utpressing6719
¬¬¬¬ Ran91132
¬¬¬¬ Grovt ran16629
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran4728
¬¬¬ Bedrageri og utroskap12 33433
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold30021
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)14 66521
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk14 03021
¬¬¬¬ Grovt skadeverk63129
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet425
¬¬¬ Heleri og hvitvasking3 39467
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking3 19367
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking17471
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking2737
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot straffeloven8238
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven24 50588
¬¬¬ Narkotika, bruk14 55493
¬¬¬ Narkotika, besittelse8 87587
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven1 07626
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift22277
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven97887
¬¬ Forbrytelse mot tolloven21585
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven2268
¬¬ Forbrytelse mot andre lover (Militær Straffelov inkludert)4 46769
¬ Forseelser112 60577
¬¬ Forseelse mot straffeloven38 69370
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)2 60116
¬¬¬ Naskeri12 86278
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred10 34477
¬¬¬ Telefonsjikane81463
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven (kapittel 42 inkludert)12 07267
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven56 82181
¬¬¬ Promillekjøring8 30389
¬¬¬Annet, forseelse mot veitrafikkloven (§3, 6 og 24,1.ledd inkludert)48 51879
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven4100
¬¬ Forseelse mot politivedtektene4 68693
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift33792
¬¬ Forseelse mot tolloven2 00082
¬¬ Forseelse mot alkoholloven79589
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven41459
¬¬ Forseelse mot andre lover (Militær Straffelov inkludert)8 85572