Tabell

Gap i referansebanen og i enkelte alternative baner
 BarnehagelærereGrunnskolelærereFaglærere og andre lærerePPU-APPU-Y
Referansebane     
20206 408-3 4302 1521 8072 322
204018 276-3 8347 2975 5175 518
Alternative baner     
Lav fruktbarhetsbane     
20208 160-3 3132 2131 8892 361
204022 2471 3178 2287 7166 386
Økt grunnskolelærertetthet     
2020 -4 130   
2040 -4 534   
Økt barnehagelærertetthet     
20202 006    
204013 874