Tabell

Skattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
20132014
Bosatte personer 17 år og eldre med beløpMillioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre (mill. kr)Bosatte personer 17 år og eldre med beløpMillioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre (mill. kr)Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr)
1Negative beløp satt lik 0.
Bruttoinntekt4 007 5591 648 7314 059 9091 730 103426 100
Personinntekt lønn3 006 4501 180 9853 036 3581 230 173405 100
Lønn og honorarer2 853 9671 080 0882 882 5301 125 400390 400
Skattepliktig del av ulykkes- og yrkesskadeforsikring1 828 7995 4301 863 5205 6703 000
Fri bil65 8955 53467 5765 70784 500
Beregnet fordel ved elektronisk kommunikasjon720 4422 794748 3123 0704 100
Dagpenger152 88510 093158 57311 36571 700
Arbeidsavklaringpenger208 60335 386207 47134 482166 200
 
Personinntekt pensjoner1 232 862290 8131 260 022310 081246 100
Alderspensjon fra folketrygden760 133157 425795 547171 616215 700
Uførepensjon fra folketrygden319 10159 292323 74261 714190 600
Tjenestepensjon760 52257 185786 13961 06377 700
Avtalefestet pensjon, offentlig sektor49 2899 01842 1837 714182 900
Avtalefestet pensjon, privat sektor29 1371 33738 6831 90049 100
 
Næringsinntekt275 89978 619273 01880 454294 700
 
Kapitalinntekter3 966 47894 6144 019 886105 06826 100
Renteinntekter3 960 26626 3224 013 63126 3106 600
Skattepliktig utbytte354 86134 466354 61239 064110 200
Skattefritt utbytte og gevinst494 2172 939488 2813 5417 300
Skattepliktig gevinst ved salg av verdipapir258 07714 447262 76717 94368 300
 
Inntektsfradrag3 933 339440 5583 983 486462 559116 100
Minstefradrag3 814 398264 3623 862 477279 10272 300
Reiseutgifter430 0546 738420 1076 48415 400
Renteutgifter2 877 029108 7452 912 303113 59839 000
Tap ved salg av verdipapir175 3375 795171 9206 43837 400
 
Særfradrag483 70215 136484 19515 26931 500
 
Alminnelig inntekt etter særfradrag13 902 7721 207 0943 949 9511 266 428320 600
 
Antall personer4 050 2724 050 2724 105 7304 105 7304 105 730