Tabell

Skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
20132014
Antall personer med beløpMillioner kronerAntall personer med beløpMillioner kronerGjennomsnitt for de med beløp
1Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt.
2Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.
3Skattereduksjon, overgangsregler pensjon, opphørte fra og med 2014
4Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket i fra.
Toppskattegrunnlag3 875 0461 541 9383 921 1611 612 034411 100
Alminnelig inntekt etter særfradrag13 902 7721 207 0943 949 9511 266 428320 600
Personinntekt lønn3 006 4501 180 9853 036 3581 230 173405 100
Personinntekt pensjoner1 232 862290 8131 260 022310 081246 100
Personinntekt fiske og fangst11 2944 02611 1014 509406 200
Personinntekt fra annen næring233 95564 085232 32164 613278 100
 
Skatt formue kommune614 6068 782572 6789 38616 400
Skatt inntekt kommune og fylke3 585 587146 9723 607 799152 43742 300
 
Skatt formue stat614 1615 015572 1104 0177 000
Toppskatt982 24623 822958 39824 88926 000
Fellesskatt3 585 380141 8113 607 522140 49938 900
 
Medlemsavgift til folketrygden3 730 319112 5483 774 295123 75832 800
Forsinkelsesavgift20 3485618 038502 800
Tilleggsskatt7 5521448 29414016 800
 
Finnmarksfradrag67 79983767 82185212 600
Fradrag for boligsparing2357 059930373 4371 2103 200
Skattebegrensning240 3903 776242 6734 01916 600
Skattefradrag for alderspensjonister758 63213 500781 04713 32317 100
Skattereduksjon, overgangsregler pensjon374 102131...
Fradrag for utenlandsskatt17 5771 70119 8601 83992 600
 
Utlignet skatt43 602 597418 2623 637 788433 843119 300
 
Antall personer4 050 2724 050 2724 105 7304 105 7304 105 730