Tabell

Skattestatistikk for bosatte personer 17 år og eldre
2014Prosentvis endring i gjennomsnitt
Antall personer med beløpGjennomsnitt for alle med beløp (kr)2013 - 20142009 - 2014
Bruttoinntekt4 059 909426 1003,621,8
Toppskattegrunnlag3 921 161411 1003,321,0
Alminnelig inntekt etter særfradrag3 949 951320 6003,724,1
Skattepliktig bruttoformue4 043 3921 012 1006,543,3
Gjeld2 993 312956 3004,126,2
 
Toppskatt958 39826 0007,025,0
Formuesskatt572 68923 4004,549,0
Utlignet skatt3 637 788119 3002,823,0