Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2003-2018. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 20032004200520062007200820092010201120122013*2014*Prognoser
 2015201620172018
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år.
4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
5Brudd i serien i 2004.
6Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006. Rammelån med pant i bolig fra 2007
7Positivt fortegn innebærer depresiering.
8Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi                
Konsum i husholdninger mv.3,25,44,45,05,31,70,03,82,33,52,12,01,92,12,72,7
Konsum i offentlig forvaltning1,31,31,91,92,02,44,12,21,01,61,72,72,52,32,02,3
Bruttoinvestering i fast realkapital0,410,012,09,111,70,9-6,8-6,67,47,66,80,6-3,21,53,83,3
Utvinning og rørtransport13,810,519,73,26,94,73,3-8,911,315,117,1-1,7-14,5-8,3-1,82,4
Fastlands-Norge-4,910,711,19,314,20,9-10,4-6,45,07,42,91,71,24,95,53,3
Næringer-14,212,518,112,722,73,1-18,4-9,51,110,5-1,10,20,14,75,04,5
Bolig1,816,39,74,02,7-9,0-8,1-1,617,010,96,4-1,60,25,34,11,8
Offentlig forvaltning9,92,6-0,68,48,77,27,7-4,81,1-1,86,58,24,04,87,83,0
Etterspørsel fra Fastlands-Norge11,65,15,15,06,21,6-1,41,62,63,22,12,11,92,83,12,7
Lagerendring2-1,22,4-0,11,40,2-0,1-2,52,9-0,3-0,30,50,20,60,2-0,50,0
Eksport-0,11,00,5-0,81,40,1-4,10,7-0,81,4-3,02,71,92,12,73,1
Råolje og naturgass-0,8-0,7-5,0-6,6-2,4-1,3-1,6-6,9-5,60,5-7,61,5-0,5-0,7-0,10,3
Tradisjonelle varer3,73,65,36,19,23,5-8,03,3-0,1-0,21,02,33,44,35,05,3
Import1,29,07,99,110,03,2-10,08,34,03,14,31,92,73,51,73,2
Tradisjonelle varer5,711,78,411,67,21,2-12,19,24,62,63,2-0,31,83,04,14,4
Bruttonasjonalprodukt0,94,02,62,42,90,4-1,60,61,02,70,72,21,21,72,52,6
Fastlands-Norge1,25,04,75,05,71,7-1,61,81,93,82,32,21,22,43,23,2
Industri og bergverk2,84,63,62,63,82,7-7,82,11,72,03,23,5-0,23,44,54,6
Arbeidsmarked                
Utførte timeverk i Fastlands-Norge-2,02,21,63,54,83,6-2,00,21,71,80,71,70,50,50,71,1
Sysselsatte personer-1,20,61,33,44,13,2-0,5-0,51,52,11,21,10,20,21,31,3
Arbeidstilbud3-0,10,30,81,62,53,40,00,51,01,81,01,10,90,61,01,2
Yrkesandel (nivå)372,972,672,472,072,873,972,871,971,471,571,271,070,470,170,270,5
Arbeidsledighetsrate (nivå)34,54,54,63,42,52,63,23,63,33,23,53,54,24,34,03,8
Priser og lønninger                
Årslønn4,53,53,34,15,46,34,23,74,24,03,93,12,83,03,03,3
Konsumprisindeksen (KPI)2,50,41,62,30,83,82,12,51,20,82,12,02,02,11,61,4
KPI-JAE4..0,41,00,81,42,62,61,40,91,21,62,42,51,91,51,4
Eksportpris tradisjonelle varer-1,08,44,011,32,42,8-6,04,55,8-1,93,14,15,51,31,81,6
Importpris tradisjonelle varer0,03,70,34,03,73,9-1,50,04,00,32,15,55,41,91,41,3
Boligpris51,710,18,213,712,6-1,11,98,38,06,74,02,74,62,52,20,1
Inntekter, renter og valuta                
Husholdningenes disponible realinntekt4,63,48,3-6,56,13,53,22,14,24,52,82,62,12,43,03,0
Husholdningenes sparerate (nivå)8,86,99,6-0,31,13,95,54,36,27,67,58,58,79,09,29,5
Pengemarkedsrente (nivå)4,12,02,23,15,06,22,52,52,92,21,81,71,31,31,31,5
Utlånsrente, rammelån (nivå)66,54,23,94,35,06,84,03,43,63,94,03,93,23,03,03,1
Realrente etter skatt (nivå)2,22,51,30,72,91,10,70,11,32,10,70,80,30,10,60,8
Importveid kronekurs (44 land)71,33,0-3,90,7-1,80,03,3-3,7-2,4-1,22,25,35,9-0,60,00,0
NOK per euro (nivå)8,08,48,08,18,08,28,78,07,87,57,88,48,58,48,48,4
Utenriksøkonomi                
Driftsbalansen, mrd. kroner195,2220,6322,8357,7287,4408,3258,2282,7344,9368,9307,7297,0209,2233,7288,1319,9
Driftsbalansen i prosent av BNP12,112,416,216,112,215,610,710,912,713,910,09,46,67,08,28,7
Utlandet                
Eksportmarkedsindikator4,07,97,09,76,61,7-10,111,26,31,31,84,44,14,75,66,1
Konsumpris euro-området2,12,12,22,22,23,30,31,72,72,51,30,40,21,11,51,9
Pengemarkedsrente, euro (nivå)2,32,12,23,14,34,61,20,81,40,50,20,20,10,10,30,4
Råoljepris i kroner (nivå)8201255356423423536388484621649639621478523548563