Tabell

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal
August 2015August 2014Endring i prosent
August 2014 - August 2015
 
Samla sal av petroleumsprodukt8067546,9
Bilbensin1161123,6
Autodiesel3483208,8
 
Autodiesel, pris11,913,3-10,2
Bilbensin, pris14,415,1-5,1