Tabell

Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumending i prosent. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2013
 2013
 Endelig tallRevisjon i prosent poeng
Vekst i Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,00,3
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,30,0
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøart.-3,31,1
Konsum i husholdninger2,60,5
Konsum i offentlig forvaltning1,0-0,7
Bruttoinvestering i fast realkapital6,3-0,5
Eksport i alt-2,10,9
Import i alt4,90,6
   
Sysselsatte personer1,1-0,1
Utførte timeverk0,4-0,3
Bruttoprodukt per utførte timeverk.0,50,6