Tabell

Fast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent
200820092010201120122013
Totalt for næringer3,42,51,72,12,62,8
Jordbruk og skogbruk-0,5-1,6-0,7-1,5-1,3-1,2
Fiske, fangst og akvakultur2,30,2-1,55,5-4,22,1
Bergverksdrift1,616,30,04,52,50,6
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester5,85,63,03,86,37,4
Utvinning av råolje og naturgass5,25,23,44,56,07,6
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass25,415,2-7,0-13,218,51,5
Industri3,7-1,4-2,6-2,0-1,5-2,0
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri3,3-0,12,02,31,0-1,2
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri1,5-7,8-2,1-2,4-2,02,1
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler1,8-2,3-2,0-1,6-2,5-2,2
Produksjon av papir og papirvarer-3,9-5,2-5,6-4,8-4,2-4,5
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-6,6-6,2-7,9-5,6-5,3-3,1
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri12,72,0-3,1-3,8-2,3-3,9
Produksjon av kjemiske råvarer18,74,7-3,6-4,2-2,3-2,8
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-0,4-2,6-3,8-3,5-3,0-2,9
Produksjon av metaller-0,6-3,6-3,8-3,7-3,4-3,5
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner3,2-0,9-3,0-0,7-0,60,6
Verftsindustri og annen transportmiddel industri2,7-5,1-5,8-4,5-0,3-1,4
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-2,3-6,6-4,6-3,8-3,6-1,5
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr9,71,5-0,63,03,43,3
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning1,80,51,41,72,22,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon5,13,42,71,92,31,4
Bygge- og anleggsvirksomhet5,33,12,12,74,82,1
Varehandel og reparasjon av motorvogner-0,6-3,2-2,3-1,0-1,40,1
Rørtransport-2,8-3,8-3,8-3,8-4,0-1,5
Utenriks sjøfart-4,6-1,50,04,6-4,3-13,5
Transport utenom utenriks sjøfart4,88,23,31,73,53,4
Post og distribusjonsvirksomhet-5,623,113,02,3-17,3-8,5
Overnattings- og serveringsvirksomhet-1,2-1,2-1,8-2,1-1,0-1,1
Informasjon og kommunikasjon4,1-0,40,6-0,70,72,0
Finansierings- og forsikringsvirksomhet3,6-0,9-2,10,8-1,8-1,4
Omsetning og drift av fast eiendom15,76,95,24,04,33,5
Boligtjenester, egen bolig2,52,01,82,42,82,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting7,63,20,7-1,74,05,9
Forretningsmessig tjenesteyting4,3-5,10,42,72,10,5
Offentlig admistrasjon og forsvar3,23,93,13,32,83,4
Undervisning2,84,23,42,12,12,1
Helse- og omsorgstjenester2,51,91,00,70,92,0
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,01,50,90,90,50,6
Fastlands-Norge3,52,21,61,82,22,3
Offentlig forvaltning2,83,32,52,32,22,7
Statsforvaltning2,83,2-17,02,72,33,6
Sivil forvaltning2,93,7-20,23,03,34,9
Forsvar2,40,6-2,21,4-1,8-1,8
Kommuneforvaltning2,73,523,52,12,12,0