Tabell

Import av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent
200820092010201120122013
I alt4,2-0,30,83,30,11,6
 
Varer4,5-1,50,04,10,51,6
¬ Råolje og naturgass20,6-15,513,623,76,2-3,9
¬ Skip, plattformer og fly7,15,2-3,90,31,58,7
¬ Tradisjonelle varer3,9-1,50,04,00,31,5
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske11,45,5-0,14,9-0,83,0
¬¬ Bergverksprodukter-2,2-1,7-10,81,8-0,4-2,5
¬¬ Industriprodukter3,7-1,6-0,23,90,51,4
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler10,11,2-0,24,01,57,6
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy5,15,4-4,34,24,72,0
¬¬¬ Trevarer2,1-3,4-0,11,4-0,13,7
¬¬¬ Treforedlingsprodukter3,43,0-1,64,6-0,50,8
¬¬¬ Grafiske produkter-16,73,0-17,19,14,247,6
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter32,5-32,024,922,47,0-2,3
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter7,03,7-4,73,41,74,2
¬¬¬ Metaller-6,0-10,98,46,4-7,0-2,0
¬¬¬ Verkstedprodukter3,03,4-4,10,71,30,8
¬¬¬ Andre industriprodukter4,74,9-4,21,70,61,1
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon0,91,01,02,30,91,1
¬¬ Elektrisk kraft47,1-12,533,27,3-46,316,9
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter2,60,9-1,42,9-0,21,7
 
Tjenester3,72,22,31,8-0,71,6
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart4,02,72,0-6,34,90,1
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart-1,0-8,212,5-3,0-8,3-5,0
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester8,36,93,04,71,6-0,4
¬ Rørtransport............
¬ Reisetrafikk3,54,0-2,91,4-0,74,7
¬ Andre tjenester5,03,73,13,01,31,9
¬¬ Samferdsel10,00,63,40,24,22,5
¬¬ Finans- og forretningstjenester5,29,14,84,22,12,4
¬¬ Tjenester ellers3,80,21,42,9-0,41,1