Tabell

Import av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent
200820092010201120122013
I alt3,2-10,08,34,03,14,9
 
Varer2,7-11,67,54,50,23,4
¬ Råolje og naturgass-41,150,5-23,2-7,72,511,4
¬ Skip, plattformer og fly62,3-23,2-1,56,6-37,024,5
¬ Tradisjonelle varer1,2-12,19,24,62,62,3
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske0,9-12,75,19,22,02,1
¬¬ Bergverksprodukter35,9-37,750,62,1-2,3-2,7
¬¬ Industriprodukter0,9-11,98,24,93,42,0
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler3,72,53,89,45,14,2
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy-0,4-2,913,55,8-13,515,5
¬¬¬ Trevarer-9,7-16,813,45,97,22,7
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-1,9-4,40,10,8-0,4-0,2
¬¬¬ Grafiske produkter53,521,818,8-19,1-20,0-58,0
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter14,88,916,4-15,14,13,8
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter0,5-9,314,11,7-1,4-1,6
¬¬¬ Metaller0,7-20,65,59,52,1-3,2
¬¬¬ Verkstedprodukter3,3-16,61,97,38,32,1
¬¬¬ Andre industriprodukter-0,4-7,59,52,17,0-0,4
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon-16,8-12,433,310,03,57,7
¬¬ Elektrisk kraft-35,465,5159,8-23,3-59,5141,9
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter0,6-13,48,96,02,52,2
 
Tjenester4,2-6,49,93,08,97,7
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart-1,5-4,9-2,03,56,35,1
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart-8,8-16,3-6,10,829,24,6
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester8,014,98,9-8,16,77,7
¬ Rørtransport............
¬ Reisetrafikk6,2-7,612,46,510,67,2
¬ Andre tjenester9,2-5,713,94,12,59,0
¬¬ Samferdsel-10,626,98,75,712,84,5
¬¬ Finans- og forretningstjenester0,6-5,316,03,20,710,4
¬¬ Tjenester ellers23,3-13,613,74,50,79,4