Tabell

Import av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner
200820092010201120122013
I alt755 343678 255740 501795 573821 047875 541
 
Varer514 603447 933481 693524 020527 441554 220
¬ Råolje og naturgass10 71613 63311 89313 58714 78115 820
¬ Skip, plattformer og fly39 16931 64929 98732 05320 49627 730
¬ Tradisjonelle varer464 718402 651439 813478 380492 164510 670
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske12 99111 97112 56614 39714 57215 326
¬¬ Bergverksprodukter7 2594 4465 9766 2066 0405 731
¬¬ Industriprodukter443 235384 449415 095452 696470 447486 488
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler27 20328 20629 21733 24435 45439 738
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy24 08324 63626 78029 53126 76031 517
¬¬¬ Trevarer10 3348 3139 41410 10310 82111 519
¬¬¬ Treforedlingsprodukter7 9017 7787 6638 0838 0138 056
¬¬¬ Grafiske produkter556968605031
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter26 62319 72228 65729 77433 15933 635
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter65 04561 18766 57069 97170 16671 892
¬¬¬ Metaller74 71452 88860 44470 36966 85963 397
¬¬¬ Verkstedprodukter163 318140 839137 765148 918163 413168 058
¬¬¬ Andre industriprodukter22 27721 62522 68223 57225 38425 571
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon21 68219 18625 83529 07130 36833 074
¬¬ Elektrisk kraft1 2331 7856 1765 0811 1053 125
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter438 095382 929411 156448 606459 005477 035
 
Tjenester240 740230 322258 808271 553293 606321 321
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart9188978978709701 020
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart43 21533 20435 07734 28440 60540 362
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester20 93725 73228 87727 78730 11032 295
¬ Rørtransport000000
¬ Reisetrafikk77 79974 76881 60388 10596 764108 642
¬ Andre tjenester97 87195 721112 354120 507125 157139 002
¬¬ Samferdsel11 44814 61716 41917 38120 44021 887
¬¬ Finans- og forretningstjenester37 70138 95147 34950 88852 32159 126
¬¬ Tjenester ellers48 72242 15348 58652 23852 39657 989