Tabell

Eksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent
200820092010201120122013
I alt0,1-4,10,7-0,81,4-2,1
 
Varer0,6-4,1-3,1-2,8-0,3-3,8
¬ Råolje og naturgass-1,3-1,6-6,9-5,60,5-6,4
¬ Skip, plattformer og fly2,6-25,0-13,652,1-38,4-1,3
¬ Tradisjonelle varer3,5-8,03,3-0,1-0,21,3
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske4,09,96,19,420,6-0,6
¬¬ Bergverksprodukter-3,2-27,716,51,41,73,9
¬¬ Industriprodukter3,5-8,53,8-2,2-3,12,0
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler1,711,47,7-6,7-1,6-1,5
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy-12,2-13,50,38,68,414,3
¬¬¬ Trevarer-4,6-16,65,7-0,6-5,0-2,9
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-3,5-17,310,5-7,5-16,7-6,4
¬¬¬ Grafiske produkter13,6-4,20,0-20,0-40,0..
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter-10,8-8,3-15,735,3-12,00,4
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter5,2-12,228,7-3,7-12,73,4
¬¬¬ Metaller0,6-11,73,3-6,1-1,0-1,1
¬¬¬ Verkstedprodukter15,0-7,4-5,7-6,57,07,1
¬¬¬ Andre industriprodukter-6,9-16,814,1-4,33,6-7,8
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon15,1-23,7-9,0-8,2-8,676,7
¬¬ Elektrisk kraft12,7-15,3-51,4101,260,7-31,2
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter5,0-7,94,9-2,91,41,4
 
Tjenester-1,6-4,213,15,57,73,6
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart-16,0-13,46,815,819,14,4
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester10,04,013,7-9,013,9-24,0
¬ Rørtransport5,52,3-0,4-3,812,4-5,3
¬ Reisetrafikk-1,9-5,46,11,93,62,7
¬ Andre tjenester8,10,520,45,01,710,2
¬¬ Samferdsel5,331,817,59,00,84,2
¬¬ Finans- og forretningstjenester8,2-20,826,22,55,618,5
¬¬ Tjenester ellers10,611,115,64,6-2,94,1