Tabell

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosent
200820092010201120122013
Totalt for næringer0,9-6,8-6,67,47,66,3
 
Bygg og anlegg-3,4-11,1-5,06,75,23,8
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning4,23,0-0,12,97,625,1
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler13,51,7-27,019,642,0230,5
Skip og båter-7,241,1-32,749,3-45,4-48,8
Transportmidler-9,7-32,117,36,814,8-2,3
Maskiner og utstyr2,3-15,5-1,63,712,00,8
Endring i livdyr- og frukttrebestand............
FOU og annen immatriell realkapital15,12,12,5-3,1-1,013,2
Verdigjenstander19,06,314,42,6-5,3-8,1
 
Jordbruk og skogbruk3,0-17,617,8-13,03,80,6
Fiske, fangst og akvakultur85,1-14,3-15,567,5-58,489,0
Bergverksdrift22,6155,1-57,948,3-10,3-12,5
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester7,43,7-14,29,522,913,8
Utvinning av råolje og naturgass6,74,4-9,011,415,317,6
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass17,4-5,3-85,8....-48,9
Industri15,8-34,0-13,85,94,9-4,6
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri51,2-22,826,65,1-9,4-17,2
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri6,4-64,1104,4-2,5-3,543,0
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler20,7-34,6-0,62,5-13,34,7
Produksjon av papir og papirvarer-34,7-39,2-20,731,314,8-14,0
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-46,47,1-39,559,6-3,435,1
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri120,2-41,7-42,4-14,020,1-19,4
Produksjon av kjemiske råvarer146,0-39,3-53,7-11,624,8-10,2
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-51,1-21,3-18,91,02,2-2,5
Produksjon av metaller16,4-36,4-8,8-0,85,2-3,3
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner11,0-22,9-15,218,31,610,3
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-49,9-56,8-21,217,470,6-4,1
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-7,1-47,421,94,8-1,222,7
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr22,5-33,0-10,536,58,58,5
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning14,0-16,619,98,38,38,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon63,9-3,1-8,2-10,37,7-10,7
Bygge- og anleggsvirksomhet-19,7-10,3-9,011,124,1-16,6
Varehandel og reparasjon av motorvogner-10,0-26,011,216,6-4,216,5
Rørtransport-53,1-69,0-0,5-6,5-38,7786,1
Utenriks sjøfart-37,045,115,046,9-57,3-85,8
Transport utenom utenriks sjøfart10,838,8-22,1-6,319,2-16,3
Post og distribusjonsvirksomhet-35,4478,025,3-11,0-74,825,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet-28,1-1,8-9,1-8,423,9-0,8
Informasjon og kommunikasjon26,4-12,75,2-4,68,88,9
Finansierings- og forsikringsvirksomhet14,4-37,1-21,164,3-37,321,1
Omsetning og drift av fast eiendom-10,0-35,7-8,2-9,27,9-6,0
Boligtjenester, egen bolig-9,0-8,1-1,617,010,95,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-10,1-9,3-7,9-10,127,911,7
Forretningsmessig tjenesteyting-18,2-47,043,718,41,5-7,9
Offentlig admistrasjon og forsvar15,610,2-3,65,2-4,010,9
Undervisning3,811,3-2,2-7,5-3,19,2
Helse- og omsorgstjenester-7,7-6,4-9,01,17,220,0
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting4,88,3-4,03,9-5,12,4
Fastlands-Norge0,9-10,4-6,45,07,42,9
Offentlig forvaltning7,27,7-4,81,1-1,811,8
Statsforvaltning8,35,6-13,35,0-1,315,0
Sivil forvaltning7,410,8-10,4-2,05,817,9
Forsvar11,2-12,7-25,943,0-28,4-1,3
Kommuneforvaltning5,710,67,5-3,4-2,37,6