Tabell

Konsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosent
200820092010201120122013
1Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
I alt3,42,42,01,01,02,1
 
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer4,14,00,3-0,11,01,1
Alkoholdrikker og tobakk mv.3,84,64,06,03,14,3
Klær og skotøy-4,0-3,2-4,1-3,1-1,3-2,1
Bolig lys og brensel5,52,06,31,2-2,04,0
Møbler og husholdningsartikler mv.3,13,3-0,3-0,60,10,4
Helsepleie3,13,02,12,23,02,5
Transport4,51,52,12,52,21,7
Post- og teletjenester-4,7-5,3-2,5-2,0-6,0-2,2
Kultur og fritid0,92,22,00,10,20,8
Utdanning3,14,63,83,44,67,4
Overnattings- og serveringstjenester5,13,93,22,62,52,6
Andre varer og tjenester5,35,23,11,29,01,8
Nordmenns konsum i utlandet3,54,0-2,91,4-0,74,7
Utlendingers konsum i Norge4,52,62,62,62,71,9
 
Varekonsum13,11,62,10,4-0,81,0
Tjenester13,73,22,71,63,32,7
Boligtjenester2,73,42,82,01,83,3
Andre tjenester4,33,12,71,34,12,4