Tabell

Driftsresultat etter hovednæring. Millioner kroner
200820092010201120122013
Totalt for næringer909 363677 433770 913865 038920 318913 313
 
Jordbruk og skogbruk13 25012 51214 05712 92413 15912 687
Fiske, fangst og akvakultur6 7818 44816 06813 4018 51115 746
Bergverksdrift1 9496708191 137830900
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester515 231317 886357 651464 958485 446452 614
Utvinning av råolje og naturgass508 354305 950347 247457 178481 111444 972
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass6 87711 93610 4047 7804 3357 642
Industri38 73118 16728 53125 00423 88222 869
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri5 0802 8446 0865 2404 2244 621
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri843439751835688864
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler57840370711580208
Produksjon av papir og papirvarer-1 573-2 481-1 994-3 095-1 351-1 553
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak51060503526475444
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri9 7634 7715 1632 2976551 404
Produksjon av kjemiske råvarer5 481408677-820-2 593-1 511
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1 6134867091 3671 5111 575
Produksjon av metaller5 765-3 703495281-448-1 762
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner15 12213 54812 57513 63014 08112 364
Verftsindustri og annen transportmiddel industri4995071 5361 3816731 088
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4994137578267171 019
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr321 2431 5801 0052 0772 597
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning32 28125 95734 66630 37227 61128 872
Vannforsyning, avløp og renovasjon335-1717439871 306610
Bygge- og anleggsvirksomhet35 32733 66034 48538 81046 90044 692
Varehandel og reparasjon av motorvogner36 50520 52630 27228 43231 81225 724
Rørtransport13 54312 51412 6179 96310 50011 723
Utenriks sjøfart3 4472 3824 8315 0735 8609 358
Transport utenom utenriks sjøfart18 51415 09515 42416 82419 56723 644
Post og distribusjonsvirksomhet2912 9712 8532 177-811 365
Overnattings- og serveringsvirksomhet5 0095 1484 5985 2066 0646 335
Informasjon og kommunikasjon13 03013 93219 05117 36318 59720 186
Finansierings- og forsikringsvirksomhet39 07452 09551 41848 62669 20481 824
Omsetning og drift av fast eiendom32 72039 11538 04540 70744 75645 788
Boligtjenester, egen bolig43 63337 31840 26840 97735 49835 642
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting26 15723 37725 02122 73029 37930 564
Forretningsmessig tjenesteyting7 0088 5339 47110 45711 73411 481
Offentlig admistrasjon og forsvar000000
Undervisning1 0961 1992 5652 3092 3803 185
Helse- og omsorgstjenester14 54515 48716 70116 32517 13817 015
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting10 90610 61210 75810 27610 26510 489
 
Fastlands-Norge384 019356 587406 218392 824422 847447 260
 
Offentlig forvaltning400000
Statsforvaltning400000
Sivil forvaltning400000
Forsvar000000
Kommuneforvaltning000000