Tabell

Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere
200820092010201120122013
Årslønn, påløpt (1 000 kr)403,2420,2435,7453,8472,0490,6
Årslønn, påløpt. Endring fra året før i prosent6,34,23,74,24,03,9
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent2,71,71,53,02,91,9