Tabell

Årslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosent
2010201120122013
Rettet 9. september 2015 kl. 14:00.
Totalt for næringer3,74,24,03,9
 
Jordbruk, skogbruk og fiske4,44,03,63,4
Bergverksdrift og oljeutvinning2,54,84,45,4
Industri3,93,94,33,9
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning3,35,13,35,8
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,25,84,73,7
Bygge- og anleggsvirksomhet2,43,53,33,5
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,23,63,43,5
Transport og lagring4,03,92,93,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,73,02,83,1
Informasjon og kommunikasjon3,85,35,03,2
Finansierings- og forsikringsvirksomhet6,76,60,75,6
Omsetning og drift av fast eiendom6,16,05,25,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3,54,74,54,5
Forretningsmessig tjenesteyting2,04,83,53,8
Offentlig admistrasjon og forsvar4,74,14,54,0
Undervisning3,64,24,33,4
Helse- og omsorgstjenester3,84,04,33,9
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting3,64,33,93,8
 
Offentlig forvaltning4,04,14,33,7
Statsforvaltning4,44,14,03,8
Kommuneforvaltning3,74,14,63,7