Tabell

Lønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosent
200820092010201120122013
Totalt for næringer5,94,92,64,34,75,1
 
Jordbruk og skogbruk4,4-0,73,66,42,63,7
Fiske, fangst og akvakultur8,62,63,83,43,85,0
Bergverksdrift3,80,00,47,13,62,1
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester11,69,10,26,85,36,3
Utvinning av råolje og naturgass15,06,9-0,35,55,35,9
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass7,611,40,48,25,57,1
Industri5,14,12,24,54,95,1
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri4,64,70,83,85,54,9
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2,74,73,05,25,04,9
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler4,63,81,94,52,53,9
Produksjon av papir og papirvarer3,16,0-0,24,45,03,6
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak2,32,83,14,94,14,3
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri4,35,44,34,54,05,7
Produksjon av kjemiske råvarer0,23,05,52,81,96,9
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter3,95,91,34,74,84,6
Produksjon av metaller5,46,50,86,36,83,7
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner6,06,70,74,54,35,6
Verftsindustri og annen transportmiddel industri4,91,25,25,05,64,9
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon5,92,74,15,05,13,3
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr6,0-3,06,93,65,14,3
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning2,84,40,74,95,37,6
Vannforsyning, avløp og renovasjon5,92,16,06,16,46,1
Bygge- og anleggsvirksomhet5,64,52,63,84,04,5
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,93,82,33,34,04,7
Rørtransport-3,51,910,2-12,93,84,1
Utenriks sjøfart-1,8-2,7-2,11,85,84,7
Transport utenom utenriks sjøfart6,94,40,14,62,84,3
Post og distribusjonsvirksomhet5,45,8-2,96,03,76,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,64,43,12,53,44,1
Informasjon og kommunikasjon6,24,90,86,05,84,5
Finansierings- og forsikringsvirksomhet6,11,43,54,82,46,3
Omsetning og drift av fast eiendom7,15,74,55,76,85,8
Boligtjenester, egen bolig............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting6,04,42,64,65,55,6
Forretningsmessig tjenesteyting6,15,11,44,33,04,6
Offentlig admistrasjon og forsvar6,45,15,02,95,45,2
Undervisning6,15,43,02,74,64,1
Helse- og omsorgstjenester6,04,43,05,15,25,3
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting5,54,53,94,64,35,3
 
Fastlands-Norge5,64,72,64,24,75,1
 
Offentlig forvaltning6,45,23,54,05,25,0
Statsforvaltning6,15,34,34,05,24,7
Sivil forvaltning6,35,64,14,25,14,5
Forsvar4,53,04,72,45,05,2
Kommuneforvaltning6,75,22,94,05,25,3