Tabell

Lønnskostnader etter hovednæring. Millioner kroner
200820092010201120122013
Totalt for næringer1 086 9961 119 3971 151 1341 225 0681 308 7601 384 564
 
Jordbruk og skogbruk5 0594 9885 2885 5955 8316 032
Fiske, fangst og akvakultur2 9503 2603 9284 3244 4944 742
Bergverksdrift2 7302 5342 5562 8483 1423 167
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester44 52751 92654 35761 62569 91778 545
Utvinning av råolje og naturgass23 95227 86829 59933 62437 44941 044
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass20 57524 05824 75828 00132 46837 501
Industri131 243125 827123 504128 582136 534143 521
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri21 61722 10622 20123 15624 58325 429
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri1 7961 6091 5961 6861 6811 691
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler6 0875 4475 6605 9556 0966 065
Produksjon av papir og papirvarer3 1813 0002 7502 7032 1582 030
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak3 6293 3533 2653 2303 2533 174
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri9 8458 9859 5829 8859 56410 239
Produksjon av kjemiske råvarer4 0173 7914 3884 4414 0764 174
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter8 4777 8047 6428 0828 4998 680
Produksjon av metaller7 0016 4985 9286 1526 1086 001
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner35 08936 22434 76836 53940 40143 323
Verftsindustri og annen transportmiddel industri18 76016 75415 73916 31218 05119 355
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4 7844 3884 1924 0714 2164 131
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr10 9779 65910 18110 81111 92413 403
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning8 1837 9577 7658 3509 0289 479
Vannforsyning, avløp og renovasjon6 9116 5717 0137 4707 8538 442
Bygge- og anleggsvirksomhet81 15380 13581 00887 91597 091104 223
Varehandel og reparasjon av motorvogner131 277132 289135 033138 842146 040152 209
Rørtransport219243251235288370
Utenriks sjøfart11 63510 5449 68510 07511 41611 872
Transport utenom utenriks sjøfart53 12054 51556 24359 19861 12064 426
Post og distribusjonsvirksomhet8 3037 9277 5627 7898 2078 315
Overnattings- og serveringsvirksomhet21 18321 33322 34923 76524 81526 511
Informasjon og kommunikasjon54 39355 57156 63560 50564 35267 182
Finansierings- og forsikringsvirksomhet37 39239 14639 55540 35542 28543 501
Omsetning og drift av fast eiendom10 62910 58210 93211 93813 39713 808
Boligtjenester, egen bolig000000
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting63 55166 28568 49372 38279 24185 579
Forretningsmessig tjenesteyting43 65541 64942 40049 16152 79955 371
Offentlig admistrasjon og forsvar84 72891 27896 790102 254108 325113 141
Undervisning81 63388 01092 35596 660101 334107 198
Helse- og omsorgstjenester175 177187 561197 132213 190227 799242 134
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting27 34529 26630 30032 01033 45234 796
 
Fastlands-Norge1 051 1901 080 7421 111 5991 181 1341 259 6071 331 278
 
Offentlig forvaltning309 917331 887349 978372 396395 518418 092
Statsforvaltning136 132144 453152 942161 842171 751180 495
Sivil forvaltning122 740130 358138 539146 818156 156164 736
Forsvar13 39214 09514 40315 02415 59515 759
Kommuneforvaltning173 785187 434197 036210 554223 767237 597