Tabell

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent
200820092010201120122013
1Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi10,4-1,60,61,02,71,0
 
Totalt for næringer0,6-1,80,30,72,70,9
Jordbruk og skogbruk6,3-3,82,2-6,32,1-1,2
Fiske, fangst og akvakultur1,49,114,712,17,5-7,3
Bergverksdrift3,0-25,616,9-1,4-2,6-0,6
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-2,6-1,2-4,7-3,8-1,1-2,6
Utvinning av råolje og naturgass-3,3-1,4-4,9-3,5-1,6-3,7
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass11,42,4-3,5-6,67,114,0
Industri2,7-7,31,81,82,13,4
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-0,94,34,8-0,74,8-0,1
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri7,4-25,710,716,8-7,712,7
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-16,0-21,97,611,5-1,9-8,3
Produksjon av papir og papirvarer-7,2-16,011,3-48,755,7-4,1
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-0,4-7,44,5-5,0-4,7-6,7
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri2,21,310,72,5-9,63,1
Produksjon av kjemiske råvarer20,1-21,416,2-1,0-29,0-1,3
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter8,7-23,83,215,82,03,4
Produksjon av metaller20,2-34,112,0-5,0-6,3-4,2
Produskjon av metallvarer,elektrisk utstyr og maskiner8,30,2-5,24,53,93,5
Verftsindustri og annen transportmiddel industri0,4-18,4-2,70,94,012,5
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-16,1-19,9-1,2-4,0-1,80,3
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-5,14,64,7-2,511,512,7
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-3,6-6,6-2,90,917,6-2,0
Vannforsyning, avløp og renovasjon5,6-4,8-0,6-2,54,3-0,7
Bygge- og anleggsvirksomhet1,4-7,2-2,62,77,21,7
Varehandel og reparasjon av motorvogner2,9-3,05,31,95,11,4
Rørtransport1,3-2,84,1-7,417,8-5,2
Utenriks sjøfart-28,2-8,1-3,516,69,17,6
Transport utenom utenriks sjøfart-4,7-2,62,83,4-1,83,6
Post og distribusjonsvirksomhet4,8-0,93,90,6-7,314,2
Overnattings- og serveringsvirksomhet1,8-5,3-2,92,51,25,1
Informasjon og kommunikasjon2,24,87,62,93,93,1
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-0,21,7-3,7-3,03,84,1
Omsetning og drift av fast eiendom0,412,1-2,74,34,41,0
Boligtjenester, egen bolig1,9-5,64,12,81,63,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting7,3-3,50,1-0,67,73,7
Forretningsmessig tjenesteyting0,6-3,60,08,96,81,7
Offentlig admistrasjon og forsvar3,34,03,73,22,00,0
Undervisning0,30,83,21,01,13,0
Helse- og omsorgstjenester3,90,51,60,82,70,9
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,3-1,8-0,21,01,22,1
Fastlands-Norge2,2-1,81,61,73,82,3
Offentlig forvaltning2,41,72,31,52,30,7
Statsforvaltning1,61,9-0,10,12,51,6
Sivil forvaltning1,71,8-0,20,13,02,3
Forsvar1,13,10,1-0,1-0,4-2,9
Kommuneforvaltning3,11,44,42,72,10,0