Tabell

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner
200820092010201120122013
1Bruttonasjonalprodukt er regnet i markedsverdi mens bruttoprodukt er regnet i basisverdi
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi12 605 3802 429 6982 590 0892 791 9732 965 2083 071 096
 
Totalt for næringer2 344 7462 168 4152 306 4432 496 9192 656 7942 748 980
Jordbruk og skogbruk17 42916 95418 27517 47117 81117 331
Fiske, fangst og akvakultur11 97914 62422 37520 08115 62223 065
Bergverksdrift5 5164 1204 4615 1055 2055 382
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester650 556466 145514 548634 903668 487655 099
Utvinning av råolje og naturgass619 586425 781474 668594 681627 586605 133
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass30 97040 36439 88040 22240 90149 966
Industri201 794178 412186 383188 581196 056203 246
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri31 58530 36433 70334 21735 01736 611
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2 8562 2912 5502 7382 5662 743
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler7 6406 5407 0177 6587 6997 284
Produksjon av papir og papirvarer3 6472 5162 6791 5112 6862 358
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4 9054 1334 4154 3664 3074 169
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri25 91221 39422 85920 47218 45920 251
Produksjon av kjemiske råvarer12 4907 9869 2427 8515 6426 820
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter12 58410 81310 77911 83912 35812 590
Produksjon av metaller16 4646 61810 12710 1649 4308 041
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner56 37356 16353 84756 83761 47962 871
Verftsindustri og annen transportmiddel industri21 70319 89519 74320 06821 06723 014
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon6 1965 6875 7445 6985 7325 903
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr11 92911 99812 92013 01315 25617 411
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning56 19950 45658 67055 65253 84656 451
Vannforsyning, avløp og renovasjon12 45312 41813 75914 65415 57615 776
Bygge- og anleggsvirksomhet124 004121 460123 191135 139152 827158 615
Varehandel og reparasjon av motorvogner183 863169 075180 905183 129193 995193 697
Rørtransport19 12618 25218 30015 61916 11417 179
Utenriks sjøfart23 39521 04323 16723 83826 11329 983
Transport utenom utenriks sjøfart77 64476 54177 92381 73286 28994 383
Post og distribusjonsvirksomhet9 11410 81011 01011 1019 55910 236
Overnattings- og serveringsvirksomhet28 58928 79929 27931 35233 29335 285
Informasjon og kommunikasjon81 32085 04790 76793 92899 419103 827
Finansierings- og forsikringsvirksomhet81 89397 52897 08294 771117 341131 581
Omsetning og drift av fast eiendom54 47963 05663 74168 93475 66878 388
Boligtjenester, egen bolig94 95890 66697 258102 563101 613106 432
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting96 28896 855100 668102 970116 011124 469
Forretningsmessig tjenesteyting56 87256 86757 93565 78071 22773 688
Offentlig admistrasjon og forsvar117 424127 225135 219143 218153 058158 817
Undervisning98 466106 145112 638118 459125 309132 417
Helse- og omsorgstjenester199 456212 392223 569241 246257 838273 408
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting41 92943 52545 32046 69348 51750 225
 
Fastlands-Norge1 682 6391 703 3391 790 3081 862 7811 986 9812 096 685
 
Offentlig forvaltning374 100401 390424 349452 644482 993508 017
Statsforvaltning176 744189 203196 378208 876222 288232 879
Sivil forvaltning152 835163 388170 435182 525194 550204 968
Forsvar23 90925 81525 94326 35127 73827 911
Kommuneforvaltning197 356212 187227 971243 768260 705275 138